Home > Charter Management

CHARTER MANAGEMENT PROGRAM

Šta je charter management?

Charter management je poseban vid saradnje između vlasnika jedrilice/motorne jahte i firme koja se bavi yacht charter-om. Vlasnik jedrilice ustupa svoju jedrilicu za iznajmljivanje i zaradom koju ostvaruje pokriva godišnje troškove njenog održavanja. Ukoliko broj radnih nedelja broda premaši troškove održavanja vlasnik ima i sigurnu zaradu bez ikakvog posebnog angažovanja. Osim toga, vlasnik svoje plovilo poverava na održavanje profesionalcima koji se o njoj brinu kao o delu svoje flote.

Kada vlasnik može da koristi svoju jedrilicu/motornu jahtu?

Vlasnik koristi svoje plovilo kad god to želi, ali u zavisnosti od broja slobodnih nedelja povećava ili smanjuje mogućnost zarade.

Kako se deli zarada?

Zarada se deli u razmeru 65-35 u korist vlasnika.

Koje troškove snosi vlasnik a koje iznajmljivač?

Vlasnik snosi troškove godišnjeg veza jahte u marini, osiguranja i redovnih servisa koji moraju da se urade osim menjanja filtera i ulja u motoru nakon charter tura, što je obaveza iznajmljivača. Iznajmljivač snosi troškove poslovanja, promocije plovila i organizacije yacht chartera – od svog dela zarade plaća partnerskim agencijama koje rade booking jedrilice, organizuje check in/out proceduru, organizuje određene intervencije na jedrilici ako su one neophodne tokom njenog rada. Sve eventualne štete koje nastanu na jedrilici podmiruju se iz sigurnosnog depozita koji ostavljaju klijenti, tako da je iznajmljivač odgovoran za štete na jedrilici u iznosu koji nije pokriven osiguranjem i on organizuje zamene delova i eventualne popravke.

Koliko traje program charter management-a?

Ugovor se potpisuje najmanje na godinu dana i nije ga moguće prekinuti tokom trajanja sezone.

Koje uslove treba da ispunjava jedrilica da bila u programu charter management-a?

Treba da bude proizvedena 2005. ili kasnije, opremljena za charter, registrovana na zastavu Crne Gore i da tokom sezone bude smeštena u marini u Baru. Može da bude u vlasništvu pravnog ili fizičkog lica. Za sve detalje u vezi ovog vida saradnje molimo vas da nas kontaktirate. Biće nam drago da vam odgovorimo na sva pitanja.

Kontakt

YachtingADRIA doo
tel: +381 11 3556 196
+381 63 692 287
+381 63 7769 525
+382 69 590 657
e-mail: office@yachtingadria.com
www.yachtingadria.com
skype: yachtingadria